Priorytet VII

Czy w ramach konkursu nr 1/7.2.2/12 Projektodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Czy możliwa jest w projekcie zaplanowanie zadania dotyczącego uruchomienia tzw. asystenta rodziny w ramach projektu POKL?

Jaka jest minimalna wartość wkładu własnego w projekcie w ramach konkursu nr 1/7.2.1/12?

Czy konkurs nr 1/7.4/12 obejmuje tylko osoby niepełnosprawne?

Jaka jest definicja osób niepełnosprawnych?

Po co stosuje się pogłębiony wywiad indywidualny?

Czy z w ramach projektu z Poddziałania 7.2.1 PO KL możliwe jest przyznanie środków dla osób fizycznych, która złożyła deklarację członkostwa w ramach projektu. Czy w związku z tym w ramach projektu taką osobę można wyszkolić, a później dawać dotacje na jej przystąpienie do już istniejącej spółdzielni socjalnej, która nie powstała w ramach naszego projektu, tylko wcześniej?

zy osoba przebywająca w zakładzie karnym może otrzymać pomoc w ramach konkursu nr 2/7.2.1/11 z Poddziałania 7.2.1 PO KL?

ak jest wartość stypendium dla uczestników w ramach projektu z Poddziałania 7.2.1 PO KL?

Czy przy pomiarze wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mogą zostać wliczone osoby, które po zakończeniu udziału w projekcie zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych?

Strona 2 z 5 stron  < 1 2 3 4 >  Ostatnia ›