Priorytet VI

W jakim celu przeprowadzana jest wizyta monitoringowa po założeniu działalności gospodarczej z Działania 6.2 PO KL?

Jaka jest różnica pomiędzy spółdzielnią a spółdzielnią socjalną przy zakładaniu działalności gospodarczej?

Czy w roku 2011 w województwie zachodniopomorskim można jeszcze starać sie o dotację na założenie firmy?

W jakim wieku mogą być wspieranie osoby w ramach działań aktywizacyjnych w Priorytecie VI ?

Czy każda usługa doradztwa świadczona w ramach projektu jest doradztwem w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej?

Proszę o wyjaśnienie kto zalicza się do grupy osób nieaktywnych zawodowo?

Czy w ramach Działania 6.2 PO KL wydatki poniesione na aktywizację zawodową uczestników projektu są kwalifikowane, gdy uczestnicy przekroczyli wiek aktywności zawodowej?

Czy jedna osoba może uczestniczyć jednocześnie w więcej niż jednym szkoleniu realizowanym w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym ryku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Czy jako osoba posiadająca umowę o pracę mogę starać się o dotację z Działania 6.2. POKL?

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu PO KL w przypadku projektów o charakterze badawczym i informacyjnym trzeba podać liczbę osób?

Strona 3 z 10 stron  < 1 2 3 4 5 >  Ostatnia ›