Priorytet VI

Jak będzie wypłacana przyznana jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 2/6.2/12

Czy zakup przez beneficjenta oprogramowania w ramach projektu stanowi wydatek objęty cross-financingiem?

Czy w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia istnieje możliwość uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jaka jest maksymalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1/6.2/12?

Czy w ramach PO KL w 2012 roku będzie można ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Czy w ramach PO KL istnieje możliwość realizacji projektów standardowych związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem zwrotnych instrumentów finansowych np. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Do kogo są skierowane projekty dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL?

Gdzie mogę uzyskać poradę w prowadzeniu działalności gospodarczej jako młody przedsiębiorca?

Czy projekt z Działania 6.3 rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych podlega kontroli ?

W jakim czasie jako uczestnik projektu otrzymam pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 PO KL?

Strona 2 z 10 stron  < 1 2 3 4 >  Ostatnia ›