Czwarte wydanie E-Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

W niniejszym numerze biuletynu znajdą Państwo informacje na temat kilku realizowanych obecnie projektów innowacyjnych. 

Przedstawiamy w nim projekt „Wybierz Przyszłość - innowacyjne narzędzie wspomagające interwencję socjalną", realizowany przez Fundację Nauka dla Środowiska. Piszemy także o innowacyjnym modelu multimedialnej platformy na rzecz kształcenia zawodowego, wprowadzanym przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. W obecnym numerze zamieszczamy ponadto artykuł przygotowany przez Panią Barbarę Głowacz z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, która opisuje projekt „Witryna pracy 50+ - w umiejętnościach siła".

Pragniemy także podzielić się z Państwem doświadczeniami dolnośląskiego projektu Fundacji Imago pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych". Przedstawiciele Fundacji byli gośćmi XIV posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachoniopoomorskiego. Owocem przyjazdu do Szczecina było podęcie współpracy z przedstawicielami Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN, również realizującymi projekt mający na celu zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - także opisany w niniejszym biuletynie.
Na koniec warto wspomnieć o zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Gali rozdania nagród Zachodnipomorskie Magnolie EFS. Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie rezultatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uhonorowanie ich realizatorów w ramach siedmiu kategorii. Jedną z tych kategorii był „Najlepszy projekt innowacyjny PO KL". Serdecznie zachęcamy do przeczytania krótkiej relacji z tego wydarzenia.
 
 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.