Zachodniopomorskie Magnolie EFS

W Zamku Książąt Pomorskich w dniu 10 grudnia 2012 roku odbyła się Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

„Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS to zwieńczenie działań wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie zachodniopomorskim" - powiedział na rozpoczęcie Pan Andrzej Grabowski. Prowadzący przywitał zarząd województwa, radnych sejmiku, starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli samorządu województwa, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych i innych instytucji, „ale przede wszystkim bardzo serdecznie witam projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bo to przecież dla nich jest dzisiejsze wydarzenie i to oni są głównymi jego bohaterami".