Ogłoszenie konkursu otwartego 1/9.2/IN/11 w ramach Priorytetu IX KONKURS ZAMKNIĘTY Z DNIEM 30.12.2011 r.

Dnia 31 marca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/9.2/IN/11 na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu IX w Temacie:

„Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy".

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu pomocy projektodawcom w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 organizuje spotkania omawiające dokumentację konkursową w ramach konkursu nr 1/9.2/IN/11 na projekty innowacyjne, które odbędą się:

19.04.2011 roku w godz. od 11.00 do 15.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej numer 127 na I piętrze
21.04.2011 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a w sali konferencyjnej


Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej ww. konkursu oraz wytyczne Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu.

Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniach, w wyżej wymienionych terminach. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) pod nr tel. (91) 42 56 163/164 oraz o wskazanie miejsca spotkania, którym są Państwo zainteresowani.

Jednocześnie informujemy, iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności.