Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu nr 1/6.1.1/IN/09

Dnia 13 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/6.1.1/IN/09 na projekty w ramach:

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Temat:
Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Temat „Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej", którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w obszarze wydłużania aktywności zawodowej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu VI. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 13 października 2009 r. do 30 grudnia 2009 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu zamkniętego dostępna jest kwota 2 529 331 zł. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu przygotowania województwa zachodniopomorskiego do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zorganizuje spotkania omawiające dokumentację konkursową ogłoszonego 13 października 2009 roku konkursu, które odbędzie się: 28.10.2009 roku na projekty innowacyjne testujące składane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Temat:Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej numer 127 na I piętrze. Podczas spotkania zostanie przedstawiona dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz możliwości jakie niesie ze sobą Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013, koncentrujący swoje wsparcie m.in. na obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej oraz rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Uczestnikami będą osoby i przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu, w terminie podanym powyżej w godzinach od 11.00 do 13.30. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji ze względu na ograniczoną ilość miejsc pod nr tel (91) 42 56 163/164. Jednocześnie informujemy iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w Punkcie Konsultacyjnym EFS (pok. 211) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie (pok. 25) ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.