Informacja w sprawie konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca POKL informuje, iż zaplanowane na dzień 9 października 2012 r. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/9.2/PWP/12 zostało zakończone.

Z uwagi jednak na fakt, iż w wyniku prac Komisji Oceny Projektów projekt złożony przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego został skierowany do ponownej oceny formalnej a następnie odrzucony, IP w Szczecinie nie sporządza i tym samym nie publikuje listy rankingowej w ramach przedmiotowego posiedzenia KOP.