Informacja o planowanym zamknięciu konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12

Dodano przez: admin

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zgodnie z Planem Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII, a także Dokumentacją konkursową obowiązującą dla konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12, ogłoszonego dnia 11 czerwca 2012 r., zawieszonego 26 września 2012 r., a następnie wznowionego w dniu 2 listopada 2012 r., z dniem 31 grudnia 2012 r. zostaje zamknięty konkurs nr 1/8.1.2/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.