Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/9.2/PWP/12

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

W ramach przedmiotowego konkursu, na dzień 2 listopada 2012 r. do wykorzystania pozostała alokacja w wysokości 7 200 000,00 zł w tym:

  • rezerwa na negocjacje: 360 000,00 zł;
  • rezerwa na odwołania: 360 000,00 zł.