Aktualności

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów, którzy złożyli Deklarację poufności w ramach posiedzenia nr I w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12.

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do danego konkursu.

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca POKL informuje, iż zaplanowane na dzień 9 października 2012 r. I posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/9.2/PWP/12 zostało zakończone.

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, zawierającą:

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/7.2.1/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do konkursu nr 1/7.2.1/PWP/12.

Dodano przez: admin

Informujemy, iż w dniach 15-17 maja 2013 r., na Uniwersytecie w Antwerpii odbędą się międzynarodowe warsztaty pt. „Młodzież i ich uczestnictwo w życiu społecznym: Czy młodsze pokolenie jest w stanie dokonać przekształcenia polityki europejskiej?”.