Aktualności

Wakacyjna praca dla uczniów i studentów w Niemczech - lato 2017
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Federalny Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn prowadzi rekrutację do pracy wakacyjnej dla polskich uczniów i studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.  O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:
POMYSŁ NA SIEBIE
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Do 31 grudnia 2015 roku w całym kraju Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt  "Pomysł na siebie". Brało w nim udział 1320 osób w wieku 15-17 lat. W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim,...
Nowe projekty w OHP
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W 2016 roku  Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację czterech projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dwa z nich: „Obudź swój potencjał" i „Akcja aktywizacja" odbywać się będą w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim i będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Następne dwa projekty, o tych samych nazwach, w pozostałych dziesięciu...
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego dla Poddziałania 1.1.2 PO WER na 2016 rok
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
Program Wiedza Edukacja Rozwój - Plany na 2016 rok
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na 2016 rok, co pozwoli na uruchomienie kolejnych naborów wniosków już od stycznia. Szóste posiedzenie Komitetu, któremu przewodniczył Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się w dniach 24-25 listopada w Warszawie. W ramach PO WER podpisano już blisko 400 umów na ponad 1,3 mld zł. W realizowanych już projektach planowane jest objęcie wsparciem ponad 100...
Poszukiwacze wymarzonej pracy !
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. W poniedziałek 9 listopada, na terenie całego województwa zachodniopomorskiego ruszyła kampania informacyjno-promocyjna pod nazwą „Poszukiwacze wymarzonej pracy”. Skierowana jest ona do osób młodych, które się nie uczą, nie kształcą, a także nie szkolą.   Informuje o możliwościach,jakie mieszkańcom wojew...
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I,  Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...
Nowa Strona internetowa programu “Gwarancje dla młodzieży”
Dodano przez: Daniel Sawicki
Uprzejmie informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona " Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: - programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe, - oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów, - realizatoró...
Konferencja Młodzi na rynku pracy – relacja
Dodano przez: Rafał Rosiński
Kolejne spotkanie  w ramach Zachodniopomorskich Gwarancji dla Młodzieży.