Konferencja Młodzi na rynku pracy – relacja

Dodano przez: Rafał Rosiński

Jakie możliwości ma przed sobą młody człowiek, absolwent gimnazjum, podejmujący decyzje o wyborze drogi zawodowej? Między innymi o tym mówili prelegenci podczas konferencji, która odbyła się 11 lutego 2015 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Współpracując na mocy porozumienia w ramach Zachodniopomorskich Gwarancji dla młodzieży oraz realizując priorytety wyznaczone  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców, trzy instytucje: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizowały konferencję Młodzi na rynku pracy adresowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów w wieku gimnazjalnym.

Celem spotkania była przede wszystkim szeroka edukacja w zakresie planowanych zmian w szkolnictwie zawodowym oraz wypływających z nich korzyści dla uczniów, którzy taką ścieżkę kształcenia podejmą. W trakcie konferencji omówiono plany i działania związane z odbudową szkolnictwa zawodowego, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz działania Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. zachodniopomorskim. Przedstawione zostały również wyniki badań regionalnych Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, dotyczące sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz możliwości wsparcia procesu zmian w kształceniu zawodowym, w tym również z wykorzystaniem środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.