POMYSŁ NA SIEBIE

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Do 31 grudnia 2015 roku w całym kraju Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt  "Pomysł na siebie". Brało w nim udział 1320 osób w wieku 15-17 lat. W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Celem projektu "Pomysł na siebie" była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży”  pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

 

http://www.ohp.pl/index.php?id=19524&id_menu_r=129