Nowa Strona internetowa programu “Gwarancje dla młodzieży”

Dodano przez: Daniel Sawicki

Uprzejmie informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona " Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:


- programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,


- oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,


- realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Strona "Gwarancje dla młodzieży" grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.

                                                             
                                                                              gdm.praca.gov.pl