Program Wiedza Edukacja Rozwój - Plany na 2016 rok

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na 2016 rok, co pozwoli na uruchomienie kolejnych naborów wniosków już od stycznia. Szóste posiedzenie Komitetu, któremu przewodniczył Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się w dniach 24-25 listopada w Warszawie.


W ramach PO WER podpisano już blisko 400 umów na ponad 1,3 mld zł. W realizowanych już projektach planowane jest objęcie wsparciem ponad 100 tys. osób młodych, w tym ok. 87 tys. bezrobotnych i ponad 19 tys. osób biernych zawodowo. Jednocześnie poprzez dofinansowanie uczelni 15,5 tys. studentów, zdobędzie nowe umiejętności dzięki udziałowi w programach rozwoju kompetencji i praktykach zawodowych.