Poszukiwacze wymarzonej pracy !

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.


W poniedziałek 9 listopada, na terenie całego województwa zachodniopomorskiego ruszyła kampania informacyjno-promocyjna pod nazwą „Poszukiwacze wymarzonej pracy”. Skierowana jest ona do osób młodych, które się nie uczą, nie kształcą, a także nie szkolą.
 

Informuje o możliwościach,jakie mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego daje udział  w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Ma zachęcić przede wszystkim osoby do 29 roku życia, by aktywnie włączyły się w proces rozwoju osobistego i jak najbardziej zbliżyły do rynku pracy.