Kolejne spotkanie w ramach Zachodniopomorskich Gwarancji dla Młodzieży.

Dodano przez: Rafał Rosiński

Zachodniopomorskie Gwarancje dla Młodzieży, podsumowanie projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy oraz przyszła perspektywa finansowa – to trzy główne tematy spotkania, zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 16 grudnia br.

Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wspólnie z Panią Agnieszką Idziniak, Naczelnikiem Wydziału Projektów Rynku Pracy PO KL oraz Panią  Anną Zabraniak, Naczelnikiem Wydziału Koordynacji PO KL.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z województwa zachodniopomorskiego, będący jednocześnie partnerem porozumienia w sprawie realizacji Gwarancji dla Młodzieży. – To z Państwem będziemy najbliżej współpracować przy realizacji Gwarancji w naszym województwie – powiedziała Pani Katarzyna Brzychcy.

Pani Wicedyrektor przedstawiła zgromadzonym uczestnikom informacje dot. postępów w kształtowaniu Gwarancji w naszym województwie. – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprosiło wszystkie Wojewódzkie Urzędy Pracy o przygotowanie podłoża pod realizację Gwarancji dla Młodzieży. W tym celu zawiązaliśmy z Państwem oraz innymi instytucjami wspierającymi młodzież na rynku pracy partnerstwo tak, by konkursy były odpowiedzią na faktyczne potrzeby ludzi młodych. Dzięki temu udało nam się opracować kryteria, które wkrótce zostaną wysłane do Ministerstwa.

W wyniku przyjęcia Gwarancji dla Młodzieży Polska otrzymała dodatkowe środki na wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. Do województwa zachodniopomorskiego trafią 72 miliony euro. – Ta kwota może ulec jeszcze zmianie – zaznaczyła Pani Katarzyna Brzychcy. –  W przyszłym roku nastąpi ogromna kumulacja działań i środków mających wesprzeć naszą zachodniopomorską młodzież na rynku pracy.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Idziniak, która podziękowała przedstawicielom Powiatowych Urzędów Pracy z naszego województwa za wszystkie lata współpracy przy realizacji projektów systemowych 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, jednocześnie gratulując osiągnięcia wysokich wskaźników. – Mamy definitywny koniec realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.3. Jeśli Państwo pozwolą oficjalne gratulacje zostaną przekazane w przyszłym roku ale już dziś chciałabym podziękować za tak owocną współpracę. Przekazane zostały Państwu ponad 500 mln zł, które mają przełożenie na osiągnięte przez Państwa wskaźniki. Ponad 57 tys. osób zostało objętych wsparciem w projektach 6.1.3. od początku ich realizacji.

Zgromadzeni goście, korzystając z obecności pracowników Wydziału Rynku Pracy PO KL, zadawali wiele pytań dot. zamykania projektów oraz ich końcowego rozliczania. Pani Agnieszka Idziniak oraz inni Pracownicy WUP starali się przedstawić uczestnikom harmonogram zakończenia realizacji ich projektów tak, by rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Ponadto, Pani Katarzyna Jarecka, pracownik Wydziału Kontroli opowiedziała o najczęściej popełnianych błędach i uchybieniach wykrywanych podczas kontroli. Następnie Pani Katarzyna Brzychcy oraz Pani Anna Zabraniak przybliżyły uczestnikom spotkania ramy przyszłej perspektywy finansowej dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Na koniec spotkania Pani Wicedyrektor ds. EFS podziękowała zaproszonym gościom za przybycie i życzyła Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.