Statuetka „NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA 2012” dla Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina za innowacyjny projekt testujący PO KL

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spośród 105 zgłoszeń projektów do konkursu Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego 2012, przyznało projektowi „Wybierz Przyszłość - Innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną" realizowanemu przez Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie (w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie) tytuł: „NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA 2012".

Nagrodę, podpisaną przez Panią Minister Elżbietę Bieńkowską, projektodawcy odebrali w dniu 25.01.2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Pan Aurelio Cecilio z Komisji Europejskiej, który razem z Wiceministrem Orłowskim wręczał statuetki, pogratulował zwycięzcom ich zaangażowania w realizację unijnych projektów - Choć jesteście nazwani beneficjentami unijnej pomocy, to tak naprawdę najwięcej korzystają osoby, które uczestniczą w projektach przez Was realizowanych. Jestem pod wrażeniem Waszej pracy na rzecz lokalnych społeczności, dzieci czy osób niepełnosprawnych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie również serdecznie gratuluje całemu zespołowi Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie oraz Partnerom projektu - Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, za zaangażowanie i realizację - jakże ważnych dla rozwoju Regionu - projektów innowacyjnych, które przyczyniają się do poszukiwania nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

"Wybierz przyszłość - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną" realizowany przez Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności działań służących integracji społecznej - testowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań (nowego modelu) i instrumentów zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Realizowany projekt wprowadza nowy model kompleksowych działań, między innymi wykorzystując aktywne formy kształcenia przy prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji społeczno - finansowej, realizowanych od najmłodszych lat do usamodzielnienia, czyli w okresie kształtowania świadomości i nawyków finansowych.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.