II Forum rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej/klastrowanie


W dniu 3 września 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się II Forum rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej/klastrowanie. Program forum stanowi załącznik nr 1 do notatki. Celem spotkania było omówienie problemów pojawiających się w ramach realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej oraz prezentacja działań upowszechniających prowadzonych przez Beneficjentów, Krajową Instytucję wspomagającą oraz Regionalne Sieci Tematyczne.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Beneficjentów realizujących projekty w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przedstawicielki Krajowej Instytucji Wspomagającej - Zespół ds. projektów innowacyjnych, przedstawiciel RO EFS w Koszalinie, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszej notatki.