Upowszechnianie i mainstreaming

Dodano przez: admin

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wzorem ubiegłych edycji, celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają życie lokalnej społeczności.

I Forum rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji projektów innowacyjnych i/lub współpracy ponadnarodowej/klastrowanie