Ogłoszenie konkursu otwartego 1/6.1.1/IN/11 w ramach Priorytetu VI

Dnia 30 czerwca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/6.1.1/IN/11 na projekty innowacyjne w ramach tematu:

"Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodwej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia".

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w celu pomocy projektodawcom w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 organizuje spotkania omawiające dokumentację konkursową nr 1/6.1.1/IN/11, które odbędą się:

15.07.2011 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41 w sali konferencyjnej numer 127 na I piętrze
4.07.2011 roku w godz. od 11.00 do 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15 a w sali konferencyjnej

Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze założenia dokumentacji konkursowej ww. konkursu oraz wytyczne Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu. Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniach, w wyżej wymienionych terminach.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) pod nr tel. (91) 42 56 163/164 oraz o wskazanie miejsca spotkania, którym są Państwo zainteresowani.

Jednocześnie informujemy, iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności.