WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

W przypadku zainteresowania współpracą ponadnarodową z niżej przedstawionymi projektodawcami, prosimy o bezpośredni kontakt z sobą odpowiedzialną wymienioną w danej fiszce projektowej.

Składając propozycję współpracy, proponujemy wypełnić i przesłać do potencjalnego partnera analogiczną fiszkę projektową (WZÓR FISZKI). Pozwoli to na znaczne przyspieszenie wymiany informacji między stronami zainteresowanymi współpracą ponadnarodową.

Zachęcamy Państwa również do przeglądu bazy prowadzonej przez Krajową Instytucję Wspomagającą PO KL (KIW) - „Fishing Pool", w której zgromadzone są fiszki projektowe instytucji polskich i zagranicznych zainteresowanych realizacją projektów współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Aby znaleźć się w bazie, należy wypełnić fiszkę projektową (WZÓR FISZKI) oraz odesłać ją do Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL na adres maciej.jamrozik@cpe.gov.pl. W ciągu kilku dni Państwa zgłoszenie zostanie zamieszczone w bazie w ramach jednego z obszarów:

  • Edukacja młodzieży w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
  • Wymiana doświadczeń
  • Rynek pracy
  • Standardy Zarządzania
  • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP)
  • Integracja społeczna

Lista ww. obszarów nie jest zamknięta - jest rozwijana wraz z napływającymi fiszkami projektowymi. Baza „Fishing Pool" jest uzupełnieniem bazy „Toolkit" lecz w odróżnieniu od niej zawiera opisy projektów, aktualnie realizowanych bądź przygotowywanych do realizacji, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w bieżącej okresie programowania i nie wymaga rejestracji do ich przeglądania i korzystania z kontaktów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z bazy projektów „Fishing Pool" oraz zachęcamy do przesyłania fiszek projektowych do Krajowej Instytucji Wspomagającej!
Jednocześnie, będziemy wdzięczni za monitorowanie procesu nawiązaniu współpracy ponadnarodowej w ramach wspomnianych projektów i przekazanie nam informacji zwrotnej na adres alina_szydlowska@wup.plWięcej informacji na temat zasad wdrażania ponadnarodowości oraz innowacyjności w Polsce znajdą Państwo na portalu KIW (www.kiw-pokl.org.pl).