Litewski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Rolnicza Izba Handlowa jako NGO zajmuje się usprawnianiem usług publicznych skierowanych do rolników i osób z zagrożonych wykluczeniem obszarów wiejskich

Celem projektu jest zapewnienie dostępu rolników i mieszkańców wsi do usług publicznych, podwyższenie ich jakości w najbardziej zagrożonych regionach kraju.
W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się przede wszystkim wymianę najlepszych praktyk.
Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej oraz w bazie „Fishing Pool" pod adresem: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1302:Chamber-of-Agriculture-of-the-Republic-of-Lithuania&Itemid=201&lang=pl . W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Litwy, wskazanym w fiszce projektowej: RŪTA BIČIUVIENĖ, mail: RUTA@zur.lt, Tel. +37 061 038 930, www.zur.lt .

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.