Belgijski projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Mentor vzw promuje długotrwałe zatrudnienie grup defaworyzowanych i posiada wiedzę ekspercką w 4 obszarach: (1) edukacji (Education), (2) doradztwa dla bezrobotnych (Guidance), (3) rozpoznania (Orientation), oraz (4) doradztwa dla przedsiębiorstw (Advice to companies). Firma posiada także wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, zaś jej działania skierowane są głównie do osób poszukujących pracy, zatrudnionych a także przedsiębiorstw społecznych oraz firm.

Głównymi przesłankami przedsięwzięcia są walka z wykluczeniem społecznym i bezrobociem w grupach docelowych oraz dostosowanie zagranicznych metod szkoleniowych i doradczych do sytuacji lokalnej.

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się wymianę najlepszych praktyk z zakresu pracy nad kluczowymi kompetencjami, a także umiejętnościami miękkimi wśród grup docelowych oraz opracowanie przeglądu z kluczowymi wskaźnikami efektywności procesu oceny, szkoleń oraz doradztwa dla grup docelowych. Głównymi działaniami do tego prowadzącymi będą wizyty w organizacjach zagranicznych w celu zbadania metod pracy oraz wydarzenia z zakresu wymiany informacji i sieciowania (są to założenia wstępne, otwarte do uzgodnień z partnerami ponadnarodowymi).

Dokładniejsze informacje znajdują się w załączonej fiszce projektowej oraz w bazie „Fishing Pool" pod adresem: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1298:Project-idea-of-Mentor&Itemid=201&lang=pl. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej: Kristof Spruyt, e-mail: k.spruyt@mentorvzw.be.

Zakres działań Mentor vzw znajduje się poniżej oraz w załączonej broszurze:

 1. Edukacja:
  Mentor oferuje program szkolnictwa zawodowego zawierające szkolenia zawodowe i kursy związane z kształtowaniem postaw wobec pracy, a także umiejętności społecznych itp.
 2. Doradztwo i poradnictwo dla poszukujących pracy:
  Zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób z grup de faworyzowanych: osób powyżej 50 r.ż., osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, imigrantów.
  Aktywizacja długotrwale bezrobotnych z problemami natury medycznej, psychicznej czy psychiatrycznej.
  Kursy poszukiwania pracy.
  Wsparcie językowe dla osób, dla których język holenderski nie jest językiem ojczystym.
  Doradztwo dla osób zatrudnionych:• Jobcoaching w miejscu pracy w zakresie tzw. umiejętności miękkich zorientowane na optymalne funkcjonowanie w pracy.
  Coaching językowy dla osób, dla których język holenderski nie jest językiem ojczystym.
 3. Rozpoznanie:
  • Mentor identyfikuje umiejętności i cechy osobowe poszukujących pracy w drodze procesu oceny. Wyposażeni w jasną wiedzę i zrozumienie swoich talentów, poszukujący pracy mogą szukać konkretnej pracy lub szkolenia.
  • Mentor prowadzi także procesy rekrutacyjne - poszukuje i wybiera kandydatów na wolne stanowiska, określa ich profile zawodowe, organizuje rozmowy kwalifikacyjne oraz przeprowadza testy, skonstruowane następnie profile osobowe przesyła pracodawcy.
 4. Doradztwo dla firm dotyczy zarządzania personelem, organizacji i jakości pracy oraz polityki finansowej.
  Instytucje zainteresowane współpracą z powyższym projektodawcą zachęcamy do zarejestrowania swojej fiszki projetowej
  w bazie „Fishing Pool" (http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&task=search&sid=147&Itemid=266&lang=pl ) lub wypełnienia załączonej analogicznej fiszki w celu usprawnienia procesu nawiązania kontaktu (formularz fiszki w załączeniu). Wypełnioną fiszkę projektową można również przesłać do KIW CPE, gdzie zostanie zamieszczona w bazie „Fishing Pool" oraz upowszechniona w innych krajach za pośrednictwem Ponadnarodowych Punktów Kontaktowych EFS.

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących problematyki współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich (Zespół ds. projektów współpracy ponadnarodowej KIW:

Katarzyna Tyczko, tel. 22 378 31 59, e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl,
Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl,
Beata Rybicka-Dominiak, tel. 22 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl,
Magdalena Karczewska, tel. 22 378 31 63, e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl).