Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów

Dodano przez: Marta Baranowska

Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Szwedzka gmina Östra Göinge ma problem z rosnącymi kosztami wspierania dochodów. 100 szwedzkich gospodarstw domowych oraz 60 gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby z zagranicy są uzależnione od pomocy gospodarczej z gminy. Zwłaszcza starsze osoby pochodzenia obcego w wieku powyżej 55 lat lub osoby niepełnosprawne, mają trudności z wejściem na rynek pracy. W ramach projektu chcemy zbadać jak można poprawić współpracę między odpowiednimi agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, gminami i innymi. Jak nasz system edukacyjny może wesprzeć tych, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, mają potrzebę aktualizacji swoich umiejętności lub myślą o zmianie zawodu? Przeanalizujemy sposób pracy z tą grupą i będziemy chcieli stwierdzić, czy nasz zespół (projektowy) może potrzebować rozwoju dodatkowych umiejętności, aby bardziej efektywnie pomagać naszej grupie docelowej. Celem długoterminowym projektu jest poprawa warunków i możliwości danej osoby, zwiększenia znaczącego wkładu własnego tej osoby do utrzymania się na rynku pracy, skupiając się na możliwościach danej osoby w strukturze odnoszącej się do danej jednostki, jak i społeczeństwa jako całości.
Aktualnie poszukujemy gmin i innych organizacji, z którymi możemy wymieniać doświadczenia na temat metod i współpracy w naszym projekcie. Odpowiednie organizacje mogą współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi lub w inny sposób wspierać osoby, które mają trudności z wejściem na rynek pracy.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takim projekcie i wyminie możliwych doświadczeń, prosimy o bezpośredni kontakt z Tomas Carvonen, Menadżer ds. Planowania w Gminie Östra Göinge, Tomas.Carvonen@ostragoinge.se, + 46 (0) 44 775 6020 lub Sara Wanther, koordynator UE, Biuro UE Skania Nordost, sara.wanther@skanenordost.se, +46 (0) 734-253745. W załączeniu link do fiszki projektu http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1436%3AGoingeForward&Itemid=201&lang=pl