Oferta współpracy ponadnarodowej - Flandria

Dodano przez: Marta Baranowska

Izba Przemysłowo-Handlowa z Flandrii prowadzi projekt współpracy ponadnarodowej w ramach EFS o nazwie "Dojrzała Przedsiębiorczość" (Senior Entrepreneurship). W związku z powyższym belgijska organizacja poszukuje dla tego projektu najlepszych praktyk, jak również odpowiedniego partnera (-ów) ponadnarodowego, który będzie inspiracją do opracowania metody nauczania/szkolenia/doradzania grupy docelowej 50 +, która w wyniku np. upadłości przedsiębiorstw i/lub w ogóle utraty pracy z innego powodu jest zagrożona wykluczeniem społecznym i całkowitą stagnacją. Celem projektu jest, aby dzięki opracowanej z partnerem metodzie, osoby starsze mogły rozpocząć własną działalność gospodarczą lub pracę na własny rachunek jako osoba starsza, bez oczekiwania na jakąś idealną pracę, która „spadnie im z nieba”.  Izba Przemysłowo-Handlowa jest otwarta na współpracę. Jest szczególnie zainteresowana w nawiązaniu współpracy/odwiedzeniu/wymianie z organizacjami pozarządowymi i biurami outplacementu, które mają udokumentowane pozytywne wyniki swojej działalności. Tak jak wspomniano powyżej, jest to projekt finansowany z EFS, co w przypadku Flandrii oznacza, że ​​nie jest możliwe pokrywanie z ich budżetu jakichkolwiek kosztów organizacji zewnętrznych, zlokalizowanych poza Belgią. Partner ponadnarodowy, który przystąpi do współpracy powinien mieć zatem realizowany własny projekt z EFS lub posiadać finansowane z EFS zapewnione przez dany region czy władze lokalne czy też inne, własne źródła finansowania.
W przypadku zainteresowania proszę o bezpośredni kontakt z Panem Antonio Georgopalis:

Antonio Georgopalis
Chamber of Commerce
Managing Director Projects, Products & Services
+32 475 65 95 44
E-mail: antonio.georgopalis@voka.be
Website : http://www.voka.be/eng/
Skype : Antonio.Georgopalis_8450