Nabór na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Dodano przez: admin

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL rozpoczyna nabór uczestników na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie w dniach 4-5 marca br. w Warszawie.

Cel Forum pozostaje niezmienny, czyli stwarzanie szerszych możliwości zawiązywania partnerstw w projektach współpracy ponadnarodowej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu, oprócz instytucji polskich, wezmą udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych co najmniej 30 instytucji, w tym ok. 20 z Polski i 10 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma Forum nie ulega zmianie.

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

  • realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy;
  • podmioty planujące składanie wniosku w 2013 r. w ramach projektów współpracy ponadnarodowej.

Szczegółowe tematy projektów, ramowy program, wymagania stawiane uczestnikom oraz wszystkie niezbędne informacje praktyczne, dotyczące organizacji forum, znajdą Państwo na stronie KIW PO KL oraz poniżej.