Międzynarodowe warsztaty pt. „Młodzież i ich uczestnictwo w życiu społecznym: Czy młodsze pokolenie jest w stanie dokonać przekształcenia polityki europejskiej?”

Dodano przez: admin

Informujemy, iż w dniach 15-17 maja 2013 r., na Uniwersytecie w Antwerpii odbędą się międzynarodowe warsztaty pt. „Młodzież i ich uczestnictwo w życiu społecznym: Czy młodsze pokolenie jest w stanie dokonać przekształcenia polityki europejskiej?”.

Warsztaty mają na celu zbadanie, jak młode pokolenie obywateli próbuje zrozumieć sens aktualnych zjawisk społecznych i występujących problemów. Podłożem do zorganizowania warsztatów i dyskusji na ten temat jest fakt, że niektórzy badacze są przekonani o widocznym wycofywaniu się młodych z życia publicznego, podczas gdy inni sugerują, że aktywność obywatelska młodych ludzi jest stabilna i że mogą oni być nadal otwarci na uprawianie nie zinstytucjonalizowanej polityki. Rozbieżność poglądów w tej kwestii stymulować może ciekawą dyskusję na ten temat.

Każdy z uczestników powinien przygotować i przesłać do organizatorów streszczenie jego analizy porównawczej dot. przedmiotowego zagadnienia w danym kraju oraz przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska.  Podczas seminarium będzie poruszane m.in. następujące zagadnienia:

  • motywy i wartości, które inspirują młodzież do zaangażowania,
  • zachowanie i formy aktywności obywatelskiej,
  • kontekst i umiejętności, które warunkują aktywność obywatelską młodzieży,
  • wpływ i oddziaływanie na uczestnictwo młodzieży we współczesnej polityce.

 Termin składania aplikacji upływa w niedzielę 6 stycznia 2013. Kandydaci powinni przesłać kompletny, wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z krótkim akademickim curriculum vitae oraz zarysem proponowanego ww. stanowiska. Decyzja komisji kwalifikacyjnej zostaną ogłoszone w połowie lutego 2013 roku.

Wybrani uczestnicy zaprezentują swoje prace w sesji panelowej (20 minut w języku angielskim). Z nadesłanych prac zostanie także dokonany wybór do planowanej po warsztatach publikacji. 
Na stronie internetowej (online submission form) można znaleźć pełny opis projektu, a także procedury składania wniosków oraz formularz zgłoszeniowy online.

Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Marijke CELIS pod numerem telefonu bądź e-mailowo:
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
e-mail: marijke.celis@ua.ac.be

UCSIA vzw
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerp