Informacja o planowanym zamknięciu konkursu nr 1/9.2/PWP/12

Dodano przez: admin

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zgodnie z Planem Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX, a także Dokumentacją konkursową obowiązującą dla konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12, ogłoszonego dnia 17 lipca 2012 r., z dniem 31 grudnia 2012 r. zostaje zamknięty konkurs nr 1/9.2/PWP/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.