Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/8.1.3/PWP/12

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12.

W ramach przedmiotowego konkursu, do wykorzystania pozostaje alokacja w wysokości 2 500 000,00 zł w tym:

  • ­rezerwa na negocjacje: 125 000,00 zł;
  • rezerwa na odwołania: 125 000,00 zł;

Na dzień 07.12.2012 r. żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.