2023

Opis głównych dokumentów strategicznych dla województwa zachodniopomorskiego, które ukierunkowują działania w zakresie rynku pracy (Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku, Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego, Polityka Rynku Pracy Województwa Zachodniopomorskiego, Polityka Gospodarcza Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030).

Informacje są pomocne przy podejmowaniu decyzji, w zakresie wydatkowania środków z KFS na rok 2023 w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.