2020

Kierunki inwestycyjne w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r. na podstawie dokumentów strategicznych.

(na potrzeby Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku: Priorytet 5 - „wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju”).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.