Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim

W dniu 17 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Uczelniami Wyższymi z ternu województwa zachodniopomorskiego. Do działań w ramach Partnerstwa Lokalnego przystąpiło 17 Uczelni Wyższych: Akademia Morska w Szczecinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Politechnika Koszalińska, Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Akademia Sztuki w Szczecinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.

Umowę Partnerstwa Lokalnego w imieniu dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie podpisała Wicedyrektor ds. Rynku Pracy – Renata Błasiak – Grudzień oraz przedstawiciele Uczelni Wyższych.

Strony zawartego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracyw województwie zachodniopomorskim, przyjęły jako cel priorytetowy - rozwój regionalnego rynku pracy, w tym m.in.: rozwój przedsiębiorczości, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, ograniczenie zjawiska bezrobocia i wykluczenia społecznego, a także rozwój i integrację obszaru badawczego w zakresie procesów społeczno-gospodarczych w regionie.