2010

Zagraniczne migracje zarobkowe 2010.

W wyniku badania zdiagnozowano przyczyny i motywy, jakimi kierują się osoby decydujące się na podjęcie zagranicznych migracji zarobkowych, a także rozpoznano skalę oraz specyfikę zachodniopomorskich migracji zarobkowych w kontekście zainteresowań animatorów regionalnego rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone na mieszkańcach wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.