2006

Zagraniczna migracja zarobkowa 2006. Struktura społeczno-zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności​.

Podstawowym celem badania było zdiagnozowanie przyczyn i motywów, jakimi kierują się osoby decydujące się na podjęcie zagranicznej migracji zarobkowej. Cel cząstkowy badania, to rozróżnienie kategorii przyczyn i motywów podjęcia zagranicznej migracji zarobkowej oraz analiza metod i sposobów poszukiwania i podejmowania pracy za granicą, a także opisanie i poznanie struktury społeczno – zawodowej zagranicznej migracji zarobkowej osób z województwa zachodniopomorskiego oraz analiza i ocena wpływu migracji zarobkowej na strukturę rynku pracy województwa (zwłaszcza na bezrobocie).
 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.