2009

Zagraniczne migracje zarobkowe 2009. ​

Głównym przedmiotem dotychczasowych badań było dokładne ustalenie przyczyn emigracji zarobkowych oraz opis rozwoju swoistej infrastruktury emigracyjnej czy to formalnej (aktywność urzędów pracy, biur pośrednictwa pracy) czy też nieformalnej (rosnące kontakty rodzinne i znajomości za granicą).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.