2011

Zagraniczne migracje zarobkowe 2011. ​
Celem było dostarczenie rzetelnych informacji o specyfice zagranicznej migracji zarobkowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w roku 2011. Poznanie sytuacji zagranicznych migrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego przed wyjazdem za granicę oraz w trakcie pobytu za granicą, poznanie zachowań migrantów zarobkowych związanych z wyjazdem zarobkowym za granicę oraz określenie profilu społecznego badanych migrantów zarobkowych.