2010

Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet.​

Celem badania było skonkretyzowanie wiedzy na temat problematyki równości w traktowaniu kobiet i mężczyzn w województwie zachodniopomorskim.