2011

Badanie przedsiębiorczości kobiet w województwie zachodniopomorskim.

Celem ogólnym przeprowadzonego badania było dostarczenie niezbędnych informacji instytucjom, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości w regionie. Informacje i zebrane dane mają posłużyć planowaniu form i kierunków działań aktywizujących regionalny rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Szczególny nacisk w tym przypadku położony jest na zbadanie sytuacji społeczno-zawodowej kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.