2006

Kobiety na rynku pracy.​

Badanie miało na celu zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej kobiet – mieszkanek Województwa Zachodniopomorskiego. Badanie oparte na danych pierwotnych, wykonane dla zrealizowania powyższego celu za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzone zostało w listopadzie 2006r. Na reprezentatywnej próbie mieszkanek Województwa Zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym. Charakter badania był głównie eksploracyjny i opisowy, choć w pewnym zakresie w raporcie starano się zasugerować także występowanie związków pomiędzy badanymi zmiennymi, jednak bez powoływania się na relacje przyczynowe.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.