Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Poniżej przekazujemy opis projektu szwedzkiej gminy Kristianstad pt. "REVERSE mentoring", w ramach którego poszukiwani są partnerzy zagraniczni do współpracy ponadnarodowej.

Respektowanie zasad równość płci oraz „różnorodności" wpływa na warunki życia i pracy ludzi, atrakcyjność zatrudnienia w gminach, konkurencyjność przedsiębiorców, jak i pozytywne relacje z klientami. W celu osiągnięcia powyższego gmina Kristianstad we współpracy ze szpitalem Central Hospital in Kristianstad zainicjowała dwuletni projekt pt. "REVERSE mentoring".
W ramach projektu przedstawiciele szczebla zarządzającego w sektorze publicznym przejdą innowacyjne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji dotyczących metod promocji zasad równości płci/równych szans/respektowania różnorodności. Projekt zakłada połączenie organizacji specjalistycznych konferencji, szkoleń szytych na miarę oraz metoringu w celu przekazania uczestnikom umiejętności respektujących zagadnienia różnorodności ukierunkowanej na klienta, a jednocześnie ściśle powiązanych z ich codziennymi obowiązkami (wdrażanie polityk równości w danej organizacji). W pierwszym szkoleniu weźmie udział 24 uczestników - przedstawicieli wyższego szczebla kierowniczego, reprezentujących różne sektory. Projekt przewiduje zaproszenie do udział około 500 osób z organizacji partnerskich. Realizacja projektu jest przewidziana do grudnia 2013 r., zaś jego budżet to ok. 600 000 EUR.
Dokładniejsze informacje znajdują się w opisie poniżej. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia ze Szwecji, Panią Irmą Cupina: irma.cupina@kristianstad.se

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.