Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu 7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie.

Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji.

W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r. (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl) oraz Beneficjenci projektów standardowych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dotyczącego potencjału projektodawcy.

Zakres tematyczny Forum jest powiązany z tematyką konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej, który w tej chwili jest ogłoszony na Litwie. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu znajdą Państwo poniżej.

Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).

Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (osoby), które wezmą udział w Forum. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl i beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl, termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 26 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w Wilnie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KIW ze wskazanymi poniżej osobami.

Życzymy sukcesów w nawiązaniu trwałych partnerstw ponadnarodowych!

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Katarzyna Tyczko - Koordynator prac Zespołum, tel.: (22) 378 31 59, e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl
Maciej Jamrozik, tel.: (22) 378 31 62, e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl
Beata Rybicka-Dominiak, tel.: (22) 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl
Magdalena Karczewska, tel. +48 22 378 31 63, e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.