Hiszpański projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Poniżej przekazujemy otrzymaną z Hiszpanii propozycję współpracy w ramach projektu ESM-YA Education/Treatment for Young Offenders, realizowanego w ramach Programu GRUNDTVIG, do którego poszukiwani są partnerzy zagraniczni. Projekt ESM-YA Education/Treatment for Young Offenders jest skierowany do osób młodych, którzy znajdują się poza formalnym systemem edukacji oraz młodych „dorosłych" (powyżej 21-ego roku życia (23-ego w niektórych krajach), pozbawionych wolności. Projekt przewiduje wsparcie na rzecz ww. grupy w szczególności poprzez realizację następujących działań: przeprowadzenie badania grupy docelowej, interdyscyplinarną współpracę dotyczącą m.in. zagadnienia zdrowia psychicznego młodych więźniów, alternatywnych sposobów zapobiegania przestępczości, problemów reintegracji i recydywy. Do współpracy zaproszone są instytucje zaangażowane w działania na rzecz ww. grupy docelowej.
Dokładniejsze informacje nt. projektu znajdują się w załączniku poniżej. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ramach ww. inicjatywy, prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielką projektu:
Eva Bunbury
BUNBURY & ASOCIADOS
Gestión Proyectos Europeos e Internacionales
European & International Projects Management
Tf. 0034 - 638300170
C/ Refugio 10 Local
50001 Zaragoza
www.bunbury-asociados.eu

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.