Zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do danego konkursu.

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzony przez Dyrektora WUP w Szczecinie zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12.

W przypadku konkursu otwartego poszczególne terminy obliczane są od daty zakończenia danej rundy konkursu.

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów zaplanowano na:
- 17 grudnia 2012 r. - termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu upłynie z dniem 5 grudnia 2012 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do aktualizacji harmonogramu.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.