Oferta współpracy ponadnarodowej - Szwecja

Dodano przez: Marta Baranowska

Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów do współpracy

 

Nazwa projektu: Kofa - projekt wstępnie zatwierdzony do dofinansowania z EFS

Miejsce i właściciel projektu: Gmina Piteå, Szwecja Północna

Okres realizacji: 03.01.2014 - 30.06.2014

Grupa docelowa: 1. Migranci; 2. Osoby niepełnosprawne

Cel projektu: wizyta studyjna w regionie Morza Bałtyckiego. Nawiązanie kontaktów z organizacją współpracującą z podobnymi grupami docelowymi.

Idea projektu: Dwudniowa wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń i, na co w projekcie kładzie się nacisk, zbudowanie podstawy do przyszłej współpracy. Wizyta planowana jest  w okresie marzec - maj 2014 roku.

 

Krótkie streszczenie projektu KOFA

Region Szwecji Północnej podlega obecnie wielu wyzwaniom demograficznym. Konieczne jest stworzenie nowych metod na rynku pracy. Szczególnie wśród ludzi ze środowisk migracyjnych i osób niepełnosprawnych obserwuje się najwyższy wskaźnik bezrobocia. W projekcie planowana jest analiza przyczyny tego stanu rzeczy, w tym przeprowadzenie mapowania grup docelowych, analizę systemu edukacji, jak i samych pracodawców. W tym celu zostaną wykorzystane różne dane pierwotne, rejestry, przeprowadzone ankiety i wywiady.  Najważniejszym aktorem w projekcie są pracodawcy, zarówno prywatni jak i publiczni a dzięki nim uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób mogą oni zwiększyć liczbę pracowników w tych grupach docelowych ?

 

Kontakt do projektu:
Dan Berggren
Koordynator projektu
dan.berggren@pitea.se
Tel. kom.: +46 216 30 41