PRACUJ W NGO! - wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu „PRACUJ W NGO! - wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze"
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
  PARTNERZY brak
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od 1 marca 2008 do 30 października 2008
   
 4. CEL PROJEKTU
  Projekt ma na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy, nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy poprzez wsparcie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia przy zapewnieniu wsparcia szkoleniowego dla wolontariuszy oraz zorganizowanie 3 - miesięcznych stażów w organizacjach pozarządowych.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA):
  Projekt jest adresowany do osób, które nie posiadają zatrudnienia i nie są zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, które są przed 25 rokiem życia lub mają więcej niż 45 lat, a także do osób niepełnosprawnych. Beneficjenci muszą być zameldowani na terenie województwa zachodniopomorskiego.
   
 6. DZIAŁANIA
  Rekrutacja
  Grupa docelowa jest  rekrutowana poprzez rozpowszechnienie informacji o działaniu za pomocą ulotek i plakatów w miejscach, które sa najczęściej odwiedzane przez potencjalnych beneficjentów. Informacje o rekrutacji sa również podawane w radiu, prasie i Internecie.
  Zadania (Najważniejsze elementy projektu):
  Przygotowania do projektu

  4 dni zajęc "JA NA RYNKU PRACY"
  4 dni zajęć "PROJEKTY, FUNDUSZE, WNIOSKI"
  2 dni szkolenia komputerowego
  3 miesiące stażu w organizacjach pozarzadowych

 7. Rezultaty miękkie

  Przeszkolenie 30 osób nieaktywnych zawodowo, 10 osób z grupy poniżej 25 roku życia, 10 osób z grupy powyzej 45 roku życia i 10 niepełnosprawnych
  160 godzin warsztatów w grupach 15 osobowych po 80 godzin każda grupa
  Zdobycie odpowiednich kwalifikacji przez 30 osób do odbycia stażu w NGO
  Utworzenie 30 miejsc stażowych w NGO
  Przeprowadzenie poczatkowych ankiet w 40 organizacjach
  Przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt dla 80 osób
  Monitoring obejmujący 30 osób biorących udział w stażach i organizacje przyjmujące stażystów
  Pozytywna ocena projektu przez 90% beneficjentów
   
 8. Rezultaty twarde

  Zmina mentalności, podniesienie samooceny
  Nabycie umiejętności poruszania sie po rynku pracy
  Możliwość odbycia stażu w NGO
  Zwiększenie ilości osób posiadających kwalifikacje i wiedzę na temat wolontariatu i pracy w sektorze III
  Kreowanie pozytywnego wzorca osobowościowego oraz wskazanie drogi do kształcenia ustawicznego
  Zmiana postrzegania wolontariatu z pracy za darmo w formę zdobywania doświadczenia o samorozwoju
  Zwiekszenie potencjału III sektora, jako pracodawcy

Kontakt:
www.zafos.szczecin.pl