Otwarte umysły drogą do sukcesu - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu gminy Połczyn-Zdrój

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn- Zdrój ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu „Otwarte umysły drogą do sukcesu - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu gminy Połczyn-Zdrój"

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

2. PROJEKTODAWCA Gmina Połczyn-Zdrój

PARTNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 czerwca 2008 do 30 listopada 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn- Zdrój ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy 444 uczniów z publicznych szkół podstawowych i 120 uczniów z publicznych szkół gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Informacje o projekcie rozpowszechnione są na terenach szkół i stronach internetowych. Wydrukowane są plakaty i zakupione tablice informacyjne. Ogłoszenie o projekcie ukazuje się w bezpłatnym samorządowym biuletynie. Nauczyciele prowadzą zajęcia informujące o projekcie i zachęcające do udziału w nim.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Działania przygotowawcze i promocyjne
 • Rekrutacja uczestników
 • „Matematyka na wesoło" dla dzieci z klas I-III 2 godz. w tygodniu
 • „Zabawy słowem" dla klas I-III 2 godz. w tygodniu
 • „Mamy tylko jedną Ziemię" dla klas I-III 2 godz. w tyg., dodatkowo dzieci uczestniczą w 10 wyjazdach m.in. do zakładu gospodarki odpadami, gospodarstwa rolnego, pasieki i innych
 • „Komputer uczy, bawi, pomaga" 2 godz. w tygodniu
 • „Mówię i piszę po angielsku" 2 godz. w tygodniu
 • „Mała akademia sztuki" 2 godz. w tygodniu
 • „Mistrzowie nauk matematycznych" dla klas IV-VI 2 godz. w tygodniu
 • „Komputer w nauce, pracy i zabawie" dla klas IV-VI
 • „Mówienie i rozumienie - dziecinnie proste" dla klas IV-VI" 2 godz. w tygodniu
 • „Poznać świat" 2 godz. tygodniu
 • „Rozwijać skrzydła" 2 godz. tygodniu
 • „My Europejczycy" 2 godz. tygodniu
 • „Z matematyką na Ty" 2 godz. tygodniu
 • „Młody biznesmen" dla młodzieży gimnazjalnej 2 godz. tygodniu
 • „Gimnazjum i co dalej?" spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Liczba dzieci z klas I-III uczestnicząca w zajęciach - 264 osób
 • Liczba zrealizowanych godzin wszystkich zajęć dla klas I-III - 3796 osób
 • Liczba dzieci z klas IV-VI uczestnicząca w zajęciach - 180 osób
 • Liczba zrealizowanych godzin dla dzieci z klas IV-VI - 2268h
 • Liczba młodzieży gimnazjalnej - 120 osób
 • Liczba zrealizowanych godzin dla młodzieży gimnazjalnej - 1300h

Rezultaty miękkie

 • Poprawa indywidualnej samooceny i zwiększenie motywacji do nauki
 • Rozwój zainteresowań i talentów uczniów
 • Rozwój kompetencji kluczowych takich jak języki obce, przedsiębiorczość, techniki informacyjne
 • Podwyższenie świadomości uczniów w zakresie wyboru danej ścieżki edukacyjnej
 • Nabycie umiejętności świadomego wyboru szkoły i zawodu
 • Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy

8. KONTAKT www.edukacjapolczynzdroj.pl