Spotkania informacyjne dla młodzieży

Spotkania są organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Mają na celu przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, jak duże znaczenie dla ich przyszłego życia ma wybór zawodu. Ponadto omawiana jest pokrótce sytuacja na obecnym rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy i zasady przygotowywania odpowiednich dokumentów. Po części teoretycznej następuje część praktyczna, czyli uczniowie samodzielnie korzystają z różnego typu materiałów dostępnych w mediotece.

Zainteresowanie szkół tego rodzaju zajęciami jest ogromne. Zarówno rodzice i nauczyciele, jak i sami młodzi ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że aby odnieść sukces zawodowy trzeba się do tego odpowiednio przygotować.

Zapisów na spotkania dokonuje pedagog szkolny lub wychowawca pod numerem telefonu:

Szczecin Koszalin

tel. 91 42 56 126

tel. 94 344-50-00