Usługi dla pracodawców

CIiPKZ świadczy usługi dla pracodawców

Pracodawcom oferujemy:

- profesjonalną pomoc w doborze kandydatów do pracy, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi;
- wsparcie w rozwoju zawodowym pracodawcy i pracowników poprzez udzielanie porad indywidualnych i grupowych;
- bezpłatnie udostępnianą salę do rozmów indywidualnych;
- pomoc przy organizacji targów pracy dla pracodawców krajowych z terenu województwa, w porozumieniu z  właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy, w tym: upowszechnienie informacji o targach oraz możliwość  prezentacji firmy  i wolnych miejsc pracy;
- pomoc przy organizacji giełdy pracy na określone stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych z terenu województwa, w porozumieniu z właściwym terytorialnie powiatowym urzędem pracy (organizowane na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy);
- pomoc doradcy zawodowego podczas rozmów kwalifikacyjnych;
- pomoc w korzystaniu z zasobów informacji zawodowych przydatnych do tworzenia opisów stanowiska pracy, tj.: charakterystyk zawodów  i Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych;
- szkolenia wspomagające proces rekrutacji, np.: jak sformułować ofertę pracy, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, jak przeanalizować aplikację kandydata, na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji zatrudnienia;
- outplacement, czyli wsparcie w procesie zwolnień grupowych.